Datas de recuperación da Primeira Avaliación.

Datas de recuperación da Primeira Avaliación.

1º ESO

09/01/2018. Lingua castelá.

15/01/2018. Xeografía e Historia.

17/01/2018. Matemáticas.

17/01/2018. Entregar traballos de Valores éticos.

18/01/2018. Lingua galega.

19/01/2018. Bioloxía e xeoloxía.

19/01/2018. Entregar láminas EPVA.

 

2º ESO

09/01/2018. Lingua castelá.

11/01/2018. Tecnoloxías.

15/01/2018. Música.

15/01/2018. Física e Química.

16/01/2018. Matemáticas.

18/01/2018. Xeografía e Historia.

19/01/2018. Lingua Galega.

24/01/2018. Educación Física.

 

3º ESO

09/01/2018. Lingua castelá.

10/01/2018. Matemáticas aplicadas e matemáticas académicas.

11/01/2018. Tecnoloxías.

12/01/2018. Bioloxía e xeoloxía.

15/01/2018. Música.

16/01/2018. Xeografía e Historia.

17/01/2018. Entrega traballos de Valores éticos.

18/01/2018. Lingua galega.

23/01/2018. Física e química.

 

4º ESO

09/01/2018. Lingua castelá.

09/01/2018. Matemáticas aplicadas.

10/01/2018. Matemáticas académicas.

10/01/2018. Física e química.

15/01/2018. Xeografía e Historia.

16/01/2018. Ciencias aplicadas.

19/01/2018. Lingua galega.

24/01/2018. Educación física.