ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

Prezados/as pais/nais/titores/as legais:

 

Como cada dous anos, cómpre renovar parcialmente o Consello Escolar do colexio. Achegámosvos, a continuación, o calendario relativo a ditas eleccións, asemade das Normas que figuran na Resolución do 25 de setembro de 2018, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

 

Recibide un cordial saúdo.

 

O Centro.

 

DOG

CALENDARIO DE ELECCIÓNS Ó CONSELLO ESCOLAR 2018